ELEVER MED FLYGTNINGE- OG INDVANDRERBAGGRUND

Dansk som andetsprog på skoler og efterskoler

SprogAgenterne tilbyder undervisning i dansk som andetsprog for jeres elever med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Måske oplever I et akut behov for undervisning i dansk som andetsprog hos en eller flere nyankomne elever. Måske har I elever, der har været længe på jeres skole, men som har brug for særlig sproglig støtte. 

Vi planlægger i samarbejde med jer et kort eller længere forløb målrettet jeres elevers behov. Undervisningen foregår på jeres skole, når det passer ind i skemaet for de enkelte elever.  

 

SÆRLIGT TILBUD TIL EFTERSKOLER

SprogAgenterne holder oplæg

SprogAgenterne kan i samarbejde med jeres efterskole tilrettelægge oplæg, som kan være faglig inspiration til at arbejde med sprogtilegnelse og interkultulturelle kompetencer på jeres skole.