DANSK MED SPROGAGENTERNE MATCHER VIRKSOMHEDENS BEHOV

SprogAgenterne hjælper din virksomhed med danskundervisning, der matcher de enkelte medarbejderes behov. 

Vi planlægger sammen med jer et danskforløb, der styrker medarbejdernes danske sprog og kommunikation.

God kommunikation er vigtig for effektivitet og arbejdsfællesskab på arbejdspladsen. Med styrkede danskfærdigheder vil I opleve færre sproglige misforståelser, højere effektivitet, og I kan fastholde kompetente medarbejdere.

SprogAgenterne underviser ude på jeres arbejdsplads, når det passer jer.

SPROGAGENTERNE UNDERVISER I

  • Relevante fagudtryk og sproghandlinger
  • Smalltalk i frokostpausen
  • Fokus på udtale
  • Brug af de sproglige kompetencer du allerede har
  • Metoder der udbygger dit ordforråd
  • At komme langt med et lille sprog